Tarieven met ingang van 1 februari 2019

Haptotherapie Volwassene 80 euro

Haptotherapie Kind kort (30 min) 40 euro
Haptotherapie Kind lang (60 min) 80 euro

Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding (met partner) 80 euro
Haptonomische Relatiebegeleiding (met partner) 100 euro

Telefonisch consult kort 20 euro (max 15 minuten)
Telefonisch consult lang 40 euro (max 30 minuten)

De kosten voor haptotherapie of haptonomische zwangerschapsbegeleiding bedragen 80 euro per sessie m.i.v. 1 februari 2019.

Een sessie duurt ongeveer 60 minuten.
Mijn behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed omdat ik officieel geregistreerd GZ-haptotherapeut ben. Mijn inschrijfnummer bij de Vereniging Voor Haptotherapeuten is 422A.

Op de vergoedingenlijst van de VVH kunt u zien wat de vergoeding bij de verschillende zorgverzekeraars is. Wilt u precies weten hoe dat in uw situatie is, kijk dan in de polisvoorwaarden van uw eigen aanvullende verzekering. Een verwijzing van een arts is niet nodig.

Gemaakte afspraken kunnen alleen telefonisch worden geannuleerd tot 24 uur vantevoren.

Indien korter vantevoren wordt afgezegd moet ik helaas de afspraak volledig in rekening brengen.